ZELENINA-DRINKS s.r.o.

Mírová 661, 54102 Trutnov, Czechy
info@zelenina-drinks.cz
+420 499 846 316
CZ PL

Paśtwa owoce, warzywa i napoje podróżują szosami Czech Wschodnich w tych oto klimatyzowanych pojazdach.